Başlangıç ve Bitiş Tarihi
09.10.2017- 09.10.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Sosyal Bilimciler için Veri Analizi


Etkinlik Konusu ve kapsamı: Sosyal bilimlerde çalışan araştırıcıların temel istatistik yöntemlerini tanıtmanın yanında uygun istatistiksel tekniklerle veri analizi yapma, sonuçları değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmektir.

Temel alanı sosyal bilimler olan ve yine sosyal bilimler ile disiplinler arası çalışmalar yapan diğer alanlarda çalışan araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Bu nedenle öncelikli olmak üzere sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerdeki araştırmacılara bu etkinlik kapsamında yer verilecektir.


Katılımcı Koşulları

Katılımcılar, lisansüstü eğitim alan ve lisansüstü eğitimine devam eden sosyal bilimler ve sosyal bilimlerle disiplinler arası çalışan araştırıcılar arasından, düzenleme kurulunun seçimiyle belirlenecektir. Koşullar ve başvuru ilkeleri, formlar ve kurs programı ile ilgili detaylar internet sitesinden duyurulacaktır. Seçimde temel ilkeler olarak;

1. Daha önce benzer eğitim almamış başvurular değerlendirilecektir
2. Öncelik yeni kurulan üniversitelerdeki araştırıcılara verilecektir,
3. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde bilimsel çalışmalarının kurs kapsamına uygunluğu dikkate alınacaktır,
4. 25 olarak belirlenen katılımcı sayısı da farklı statüler için aşağıda verilen kontenjanlara riayet edilecektir. Belirlenen kontenjanlara yeterli başvuru olmadığında diğer gruplara dengeli dağılım yapılacaktır.
15 adet lisansüstü öğrenci
5 Adet öğretim üyesi
5 Kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırıcılar.
5. Kursa, İİBF, Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi, Turizm Fakültesi Ve Yüksekokulları, Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölüm mezunları ya da bu alanlarda lisansüstü eğitim alanlarla Tarım Ekonomistleri, Güzel Sanatlar alanında çalışan araştırıcılar başvuru yapabilecektir.

Etkinlik Tarihi: 26-29 Mart 2018

Etkinlik Yeri: ADANA MASEL OTEL

Düzenleme Kurulu

Ad-Soyad

Üniversite

Doç.Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Çukurova Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. İlter HELVACI

Mersin Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

Eğitimciler

Ad-Soyad

Üniversite

Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

Adıyaman Üniversitesi

Doç.Dr. Murat ERİŞOĞLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. İlter HELVACI

Mersin Üniversitesi

 

Bilim Kurulu

Ad-Soyad

Üniversite

Yrd. Doç. Dr. İlter HELVACI

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

Adıyaman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ercüment YERLİKAYA

Çukurova Üniversitesi

 

 

Yerel Düzenleme Kurulu

Ad-Soyad

Üniversite

Yrd. Doç. Dr. Fatma Feyza GÜNDÜZ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gözde TÜRKMEN

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Esra KARAKAŞ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Konuralp SEZGİLİ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

Program

SAAT/GÜN

1. GÜN

SAAT/GÜN

2. GÜN

SAAT/GÜN

3. GÜN

4. GÜN

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Temel Kavramlar

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Yapısal Eşitlik Modellemesi

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Araştırma Süreci

DERS ADI: Ayrımsama Geçerliliği

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yrd.Doç.Dr.Selim GÜNDÜZ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: SPSS’e Verilerin Girilmesi ve Düzenlenmesi, Veri Dosyasını Bölme (Split File), Ölçüte Göre Birim Seçme (Select Cases), Yeniden Kodlama (Recode)

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: LİSREL programının tanıtılması

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bilimsel araştırmanın yapı taşları, ilişkiler, değişkenler

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
Rotasyonlar ve korelasyon

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Veri Düzenleme

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Yapısal Eşitlik Modellemesi

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Ölçek

DERS ADI: Faktör Sayısı Belirleme

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Yrd.Doç.Dr.Selim GÜNDÜZ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
Çapraz Tablo Oluşturma (Cross Tabs)
Değişken Değeri Hesaplama (Compute), Çapraz Tablolar için Veri Girişi (Weight Cases), Frekans Tablosu Oluşturma (Frequencies)

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Temel Kavramlar ve Yapısal Model Tipleri

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Ölçeklerin Sınıflandırılması ve özellikleri

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
Normal ve normal olmayan
dağılımlar, paralel analiz

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Tek Örneklem Testleri

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Veri Yükleme

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Anket

DERS ADI: Güvenilirlik Analizi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Murat ERİŞOĞLU

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Nazif ÇALIŞ

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Tek örneklem anakütle ortalamalarına ait parametrik testler

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Lisrel programına veri yükleme ve veriyi analiz için hazırlama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Verilerin Toplanması
ve Örneklem,
Değişkenlerin Ölçümü
(Ölçekler, güvenirlik ve geçerlik
temel bilgiler)

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:
Cronbach’s Alpha, Yarıya bölme ve paralel test ve Kuder-Richardson, KR20

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:

DERS ADI:

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:

13:00 -13:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: İki Örneklem Testleri

13:00 -13:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Model Testi

13:00 -13:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Anket Analizine Giriş

DERS ADI: Uygulama

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Murat ERİŞOĞLU

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm Eğitimciler ve Koordinatör

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testi (Bağımsız Örnekler)
İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testi (Bağımlı Örnekler)

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Yapısal model oluşturma, Uyum indeksleri ve Modifikasyon

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:
SPSS te Verilerin kodlanması,
gruplanması, düzeltilmesi ve
sağaltıması

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: İkiden Fazla Örneklemler

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Doğrulayıcı Faktör Analizi

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Geçerlilik

DERS ADI: Uygulama

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Murat ERİŞOĞLU

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm Eğitimciler ve Koordinatör

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İkiden Fazla Anakütle Ortalamasının Karşılaştırılması (Parametrik Testler)
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), (Parametrik Olmayan Testler)
Kruskal Wallis Testi Tekrarlı Ölçümler

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Doğrulayıcı Faktör Analizinin Tanıtılması ve Analiz Çıktılarının Yorumlanması ve Path Analizi

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Görünüş ve kapsam geçerliği, faktör analizi

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Ki-Kare Analizi

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Yapısal Regresyon Modeli

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Yapısal Geçerlilik

DERS ADI: Uygulama

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Murat ERİŞOĞLU

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm Eğitimciler ve Koordinatör

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katagorik verilerin analizinde kullanılan Ki-Kare analizi

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Yapısal regresyon modeli analizinin yapılması ve sonuçlarının yorumlanması

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Temel Bileşenler Analizi, KMO,
Kaiser kuralı, saçılım dağılımı, yük dağılımları ve toplam varyans

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Uygulama

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Uygulama

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Uygulama

DERS ADI: Uygulama

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr.Murat ERİŞOĞLU Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI ve Koordinatör

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY ve Yrd.Doç.Dr. İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm Eğitimciler ve Koordinatör

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Uygulama

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Uygulama

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Uygulama

DERS ADI: Eğitimin değerlendirilmesi ve kapanış

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr.Murat ERİŞOĞLU Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr.İlter HELVACI ve Koordinatör

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr.Ahmet DOĞANAY ve Yrd.Doç.Dr. İlter HELVACI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm Eğitimciler, Koordinatör ve Düzenleme Kurulu

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: İstatistiksel Paket Programlarla Örnek Veri Üzerinde Uygulama

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Eğitimin etkinliği katılımcılara verilecek kısa soru formları ile değerlendirilecek ve bu eğitimden çıkarımlar için katılımcı teknikleri kullanılacaktır.