Etkinlik Konusu ve kapsamı: Sosyal bilimlerde çalışan araştırıcıların proje odaklı çalışmalarını sağlayıcı TUBITAK basta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklediği proje hazırlama ve yürütmede gerekli temel bilgi ve becerilerini artırmak.

Bilimin beşiği olan sosyal ve beşeri bilimler alanlarında önerilen ve yapılan proje sayısı diğer bilim alanlarına göre daha düşük düzeyde kalmaktadır. Özellikle günümüzde çok sayıda yeni üniversitelerin kurulması bu üniversitelerdeki genç araştırıcıların enerji ve verimliliğinin potansiyel olarak yüksek olması bu alanda daha fazla proje üretebilme ihtimalini artırmaktadır. Ancak bu ihtimalin hayata geçirilmesi, doğru bilgi ve beceriyle tamamlanmasına bağlıdır. Bu eğitim ile katılımcıların proje odaklı düşünce fikrini benimsemesi inancıyla Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayacak, toplumsal ve bilimsel alanlarda boşlukları doldurabilecek proje

başvurularının artırılması, temel bilgi ve becerilerin uygulanmalı olarak aktarılmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda hedef kitle öncelikle genç araştırmacılar ve gelişmekte olan üniversiteler olacaktır ve sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerdeki araştırmacılara yer verilecektir.

Kimler Başvurabilir: 

Bu proje egitimine doktora yeterliligini tamamlamıs tez asamasına geçmis genç arastırıcılar ile daha önceTUBITAK projesi yapmamıs ve/ veya proje önerisi reddedilmis arastırmacılar katılacaktır. Arastırıcıların seçiminde kamu kurumlarından, üniversitelerden ve ev sahibi üniversiteden dengeli dagıtılacak kontenjan kullanılacaktır. Bu kontenjan yeni açılan üniversiteler ve proje önerisi reddedilmis arastırıcılar lehine olacaktır.

Egitim daha yüksek oranda uygulamalı olacaktır. Katılımcıların basvuru sırasında verecegi proje taslağı egitimci ve koordinatör tarafından egitim öncesinde degerlendirilecek ve egitimin son günü taslak projeler yapılacak panellerle basvuru kriterleri dogrultusunda tartısılacaktır.


Etkinlik tarihi:11-13 Ekim 2017

Düzenleme Kurulu

Ad-Soyad

Üniversite

Doç.Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Onur ÇELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZSEVEN

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi


Eğitimciler

Ad-Soyad

Üniversite

Prof.Dr.Ahmet Ali KOÇ

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr.Nebahat SARI

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim YILMAZ

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

Mersin Üniversitesi

Doç.Dr.F.Handan GİRAY

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç.Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 


Program

2237 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

SAAT/GÜN

1. GÜN

SAAT/GÜN

2. GÜN

SAAT/GÜN

3. GÜN

08:00 - 08:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Proje Tanıtımları

08:00 - 08:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Yaygın etki

08:00 - 08:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Nebahat SARI
(Çukurova Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU (Mersin Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Teorik: TUBİTAK (1001, 1002, 1003, Kariyer, hızlı destek) ve , SANTEZ programları hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu programların çeşitleri, şartları, farklılıkları ve başvuru süreleri hakkında bilgiler verilecektir. Proje öneri formlarının tanıtımı yapılacak ve genel anlamda
proje başvuru süreci ve panel değerlendirme sistemi anlatılacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Projelerde yaygın etki ve katma değer nedir, nasıl ele alınmalıdır.Sosyal bilimler açısından nasıl ele alınmalıdır örneklerle anlatılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Proje Tanıtımları

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Katma Değer

09:00 - 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Yrd.Doç.Dr. Celile Ö. DÖLEKOĞLU (Adana Bilim ve Tekn. Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU (Mersin Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:SODES, Kalkınma Ajansları ve diğer proje destek programları hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu programların çeşitleri, şartları, farklılıkları ve başvuru süreleri Proje öneri formlarının tanıtımı yapılacak ve genel anlamda proje başvuru süreci ve panel değerlendirme sistemi anlatılacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Bir proje önerisinde proje sonuçlandığında yaratacağı katma değer ve hangi alanlarda yaygın etkisinin olacağı nasıl ifade edilmelidir sorusu genel ve karşılaştırmalı olarak cevaplanacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerde Konu, kapsam

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Proje Ekibi oluşturma

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.A.Ali KOÇ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.İbrahim YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Projelerin konu-kapsambölümleri ele alınacaktır. Bir proje önerisinde konu-kapsamda neler yer almalıdır, hangi bilgilere yer verilmelidir anlatılacak ve özgün değere olan katkısından bahsedilecektir.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ: Proje ekibine nasıl karar verilir, kimler yer almalıdır, görev ve sorumluluk nasıl dağıtılmalıdır konusunda bilgi verecektir. Projelerin proje ekibi- açısından yapılabilirliğinin nasıl değerlenirilmesi gerektiği anlatılacaktır. Projede hak sahipliği nedir ve projeye doğrudan katısı olan ve olmayan araştırıcılar ya da proje personeli nasıl değerlendirilmelidir. Proje ekibi oluşturmak neden önemlidir ve neler yapılmalıdır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerde Yöntem

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:İŞ planlarının hazırlanması

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.A.Ali KOÇ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.İbrahim YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Projelerin yöntem bölümleri ele alınacaktır. Bir proje önerisinde yönteme nasıl karar verilir ve hangi bilgilere yer verilmelidir. Proje önerisinde ve disiplinler arası çalışmalarda yöntem-konu-kapsam ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Özellikle yöntem açısından yapılabilirliği değerlendirilecektir. Sosyla bilimlerde yöntem ne kadar önemlidir? soruları cevaplanacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Proje kaç aşamada yapılacak ve bu aşamalarda hangi işler tamamlanacak ve belirlenen proje ekibi içinde iş planı nasıl dahil edilecek konusu anlatılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:YEMEK ARASI

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:YEMEK ARASI

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:YEMEK ARASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:

13:00 -13:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Uygulama

13:00 -13:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Proje Bütçesinin hazırlanması

13:00 -13:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.A.Ali KOÇ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.Nebahat SARI
(Çukurova Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Katılımcılardan konu-kapsam ve yöntem sorunları ele alınacak, örnek proje üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Projelerde bütçe nasıl hazırlanır, TUBİTAK projlerinde kullanılan ekonomik kodlar ve bunların karşılıkları nelerdir. Projede alınması öngörülen makine teçhizat, hizmet alımlarına nasıl karar verilmelidir, alımlarda nelere dikkat edilmelidir konuları örneklerle anlatılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Saha araştırmalarında kullanılan yöntemler

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Proje Döngü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.İbrahim YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Doç.Dr. F.Handan GİRAY (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Sosyal bilimlerde sıkça kullanılan birincil veri kaynağı olan saha araştırmalarında kullnaılan yöntemler, anket hazırlama ve uygulama süreci nasıl yapılmalıdır örneklerle anlatılacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Ortak proje hazırlama kültürünün benimsetilmesi açısından proje döngü yönetimi ele alınacaktır. Bu başlık altında mantıksal çerçeve, mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi anlatılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Literatür tarama ve yazma

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Proje Döngü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU (Mersin Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Doç.Dr. F.Handan GİRAY (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Projelerde literatür taraması nasıl yapılmalıdır, literatür okuma ve yazmada nelere dikkat edilmelidir, en çok yapılan hatalar nelerdir sorularının cevapları yanıtlanacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Ortak proje hazırlama kültürünün benimsetilmesi açısından katılımcı yöntemler, proje döngü yönetimi ele alınacaktır. Bu başlık altında mantıksal çerçeve, mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi anlatılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Özgün değer

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Uygulama

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin red nedenleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.İbrahim Yılmaz

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Doç.Dr. F.Handan GİRAY (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)-Koordinatör

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: özgün değer nedir, bir projenin özgün değeri nasıl olur hangi konular üzerinde durulmalıdır ve özgün çalışma konusu nasıl ortaya konulur sorularına cevap verilecektir.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Proje döngü yönetimi oluşturulacak gruplarla uygulamalı olarak proje fikirleri üzerinden yapılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Konularına göre ayrılan projlerin eş zamanlı olarak iki grup halde sunum ve değerlendirilmesi yapılacak ve projelerdeki eksiklikler tartışılacak ve öneriler de bulunulacaktır.

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Özgün değer

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Uygulama

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Projelerin Değerlendirilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof.Dr.İbrahim YILMAZ (Akdeniz Üniversitesi)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Doç.Dr. F.Handan GİRAY (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi) -Koordinatör

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: Bir önceki ders devamı yapılacaktır

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Proje döngü yönetimi oluşturulacak gruplarla uygulamalı olarak proje fikirleri üzerinden yapılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ: TUBİTAK projelerinde karşılaşılan sorunlar, red edilme nedenleri anlatılacaktır.

18:00 -18:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Uygulama

18:00 -18:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Uygulama

18:00 -18:45
Ders Saati: 1

DERS ADI:Genel değerlendirme ve Kapanış

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Eğitimciler ve Koordinatör

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Doç.Dr. F.Handan GİRAY (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)-Koordinatör

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Koordinatör ve Eğitimciler

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Projelerde literatür, özgün değer hataları örneklerle tartışılacak ve literatür ile özgün değerin nasıl bağdaştırılacağı uygulması yapılacaktır.

DERS KONUSU. İÇERİĞİ:Proje döngü yönetimi oluşturulacak gruplarla uygulamalı olarak proje fikirleri üzerinden yapılacaktır.

DERS KONUSU, İÇERİĞİ:Eğitim etkinliğinin genel değerlendirilmesi yapılacak ve katılımcılardan bu konuda geri bildirimleri alınacaktır.Katılımcılara katılım belgeleri verilecektir